Koło Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie powstało w 1947 roku. Jego założycielką była Pani Kałkowa. Członkinie koła zawsze brały aktywny udział w życiu gminy i wsi.
Po przerwie koło wznowiło swoją działalność w styczniu 1997 roku.
Jego przewodniczącą została Pani Maria Kuśmirek.
W październiku 1997 r. w oparciu o Koło Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie powstał Zespół Folklorystyczny "Bolęcinianie".
Działalność bieżąca KGW to przede wszystkim:
- współorganizacja  cyklicznych imprez lokalnych  – Biesiada Patriotyczna, Dni Bolęcina, Dożynki Parafialne.
- przygotowanie  poczęstunku dla pielgrzymów.
- prowadzenie warsztatów  folklorystycznych  w Przedszkolu i Szkole Podstawowej
  w Bolęcinie ( zwyczaje i dekoracje świąteczne, przetwory zimowe, wypiek chleba )
- udział w imprezie powiatowej –Wici patriotyczne
- udział w imprezach ogólnogminnych „Kolędowanie przy Szopce”, „Wielkanocne Spotkanie
  z Tradycją”, „Wigilia na trzebińskim Rynku”.
- udział w warsztatach i szkoleniach
- udział w Koncertach Pieśni Maryjnej w Płokach

Zespół Folklorystyczny BOLĘCINIANIE.
Obecnie zespół często występuje w dwóch odrębnych składach; Kobieca Grupa Śpiewacza „Bolęcanki” i Grupa Męska „Bolęcanie”.
Kierownikiem obu grup jest pani Maria Kuśmirek,
W latach 2004 – 2011 instruktorem muzycznym była  Pani Anna Maria Warzecha.
Od roku 2012 opiekę muzyczną na d zespołami sprawuje Pan Dominik Tekielak.
Zespół reprezentuje Gminę Trzebinia na licznych konkursach folklorystycznych plasując się na czołowych pozycjach. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy:
Małopolski Przegląd Teatrów Wiejskich w Wiśniowej:  2002 – wyróżnienie
Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Krakowska Wstążka”
      1998, 1999, 2001 – III miejsce;  
      2003 – wyróżnienie;
      2006 – I miejsce
Międzynarodowy Konkurs Folklorystyczny w Zebrzydowicach „Euro-Folklor”:
      2001 i 2004 – wyróżnienie;
      2005 – II miejsce;
      2006 – Bolęcanki III miejsce, Bolęcanie wyróżnienie;
      2007 – Bolęcanki – II miejsce, Bolęcanie III miejsce,
      2008 – Bolęcanki  - III miejsce , Bolęcanie – II miejsce
      2009 – Bolęcanki – wyróżnienie, Bolęcanie – wyróżnienie
      2010 - Bolęcanki – I miejsce , Bolęcanie – wyróżnienie
      2011 – Bolęcanie – I miejsce
      2012 – Bolęcanki – I miejsce
Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej:
      2004 – II miejsce;
      2005 i 2006 -  III miejsce,
      2007 – Bolęcanki wyróżnienie, „Bolęcanie – III miejsce,
      2008 – Bolęcanki – wyróżnienie, Bolęcanie  I miejsce
      2010 – Bolęcanki – III miejsce
      2011 – Bolęcanie – I miejsce
Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej
      2005 -  II  miejsce,
      2007 -  III miejsce,
      2009 -  II miejsce
      2010 – III miejsce
      2011 – wyróżnienie
      2012 - wyróżnienie
Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
      2008 – Bolęcanie – I miejsce
Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, i Grup Śpiewaczych „Krakowski Wianek”
      2007 – Bolęcanki – II miejsce, Bolęcanie III miejsce;
      2008 – Bolęcanie I miejsce, Bolęcanki – III miejsce
      2009 – Bolęcanie II miejsce, Bolęcanki – III miejsce
      2011 – Bolęcanie III, Bolęcanki – wyróżnienie
      2012 – Bolęcanie - II, Bolecanki – II
Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach:
      2006 – I miejsce,
      2007  „Bolęcinianie” -  I miejsce,
      2008 – II miejsce
Powiatowy Przegląd Obrzędów w Wygiełzowie:
      2007 „Bolęcinianie” I miejsce;
      2008 -  I miejsce
      2011 – wyróżnienie
Powiatowy konkurs potraw „Przy chłopskim stole” w Wygiełzowie
      2008 – Bolęciniane -  I miejsce
      2009 – Bolęcinianie – wyróżnienie za stroje i śpiew szczególnie grupy męskie
      2010 – wyróżnienie   
      2012 – I miejsce
 Wojewódzki Przegląd  Folklorystyczny Regionu Małopolski „Pawie Pióro” w Trzebini 
      2007 -  I  miejsce  – Bolęcinianie Obrzędy i Zwyczaje;     
      2007  - I miejsce „Bolęcanie”, I miejsce „Bolęcanki”  Pieśni ludowe i Ballady;
      2008 – „Bolęcanie” – I miejsce i nominacja do Kazimierza, „Bolecanki” – III miejsce
      2008  - wyróżnienie Bolęcinianie Obrzędy i Zwyczaje;  
      2009 - „Bolęcanie” – I miejsce,
      2010 – „Bolęcanki – I miejsce i nominacja do Kazimierza
      2011 – „Bolęcanie” – I miejsce w kat. grup śpiewaczych, Bolęcinianie – udział w konkursie potraw regionalnych
     
HERODY Z BOLĘCINA - udział w imprezie „Kolędy pod Hejnałem”  13 stycznia 2008, na Placu Mariackim w Krakowie,

Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dabrowie Górniczej
      2008 rok – Przyśpiewki Ludowe – Bolęcanki III miejsce, Bolęcanie – wyróżnienie,  
      2009 rok –Bolęcanki III miejsce, Bolęcanie II miejsce, 2010 – Bolęcanie II miejsce
      2010 rok – Bolęcanie – II miejsce
     2011 rok – Bolęcanie – III miejsce

Świąteczne spotkanie z kulturą i tradycją w Trzebini
     2010 – II  miejsce w kat. zespołów śpiewaczych  Bolęcinianie

Wielkanocne spotkanie z tradycją
     2012 – udział grupy obrzędowej przedstawieniem „Koniarz” oraz w konkursie potraw

Ogólnopolski Przegląd  Śpiewaków i Zespołów Ludowych w Pawłowicach  „Złoty  Talizman”
     2012 – I Bolęcanie, wyróżnienie Bolęcanki

fotofotofotofoto

fotofoto