Trzebińskie Centrum Kultury pragnie zainteresować Państwa możliwością organizacji grupowych seansów filmowych w godzinach dopołudniowych. Oczywiście, mozliwość taka istnieje cały czas i Państwo z niej korzystacie, ale warto nasze propozycje odświeżyć.

Ulotka kino 2017

Ulotka kino 2017 str.1