Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do skladania ofert dotyczących prowadzenia wesołego miasteczka  oraz  obsługi gastronomicznej podczas XXV Dni Trzebini. Termin składania ofert upływa 15.02.2019. Do pobrania dokumenty dot. wesołego miasteczka: opis zamówienia oraz  formularz oferty oraz gastronomii: opis zamówienia oraz formularz oferty
Uwaga! Zmiana w zapytaniu ofertowym dot. gastronomii. Z opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 1 wykreśla się zdanie: "Wyłączność na prowadzenie handlu nie obejmuje terenu parku rozrywki przy ulicy Ochronkowej". W pkt. 2 "zakres zamówienia obejmuje" dodaje się zdanie: "a także stoiska przemysłowe tj. np. biżuteria, balony zabawki itp.)
WYNIKI. W zapytaniu ofertowym dot.  "wesołego miasteczka" wygrała firma SMOKOLAND z Trzebini. W zapytaniu dot. obsługi gastronomicznej wygrała firma META sp. z o.o.