Zapraszamy na Zlot Rowerowy "Wędruj z nami papieskimi szlakami" 26 maja na trasie Chrzanów - Trzebinia - Bolęcin. Tegoroczną imprezę rowerową zorganizuje i poprowadzi Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów w ramach konkursu ogłoszonego przez powiat chrzanowski na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z jego środków. Stowarzyszenie zorganizuje również Zlot Rowerowy "Ekorajd z powiatem chrzanowskim", który odbędzie się 15 września.

subforma schc zlot rowerowy plakat