kartka wielkanoicna 2023 1

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie plastycznym - "Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

Do kogo adresowany jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych mieszkających w gminie i mieście Trzebinia. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:

- klasy I-III szkoły podstawowe,
- klasy IV-VI szkoły podstawowe,
- klasy VII-VIII szkoły podstawowe.

Jak wziąć udział w konkursie?

Uczestnik powinien wykonać prace według warunków zawartych w załączonym regulaminie - Regulamin konkursu. Następnie prace wraz z załącznikiem nr 1 - karta zgłoszenia i regulaminem należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do TCK w Trzebini. Termin nadsyłania prac upływa 16.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

O wyłonieniu laureatów zadecyduje Jury, które wyniki ogłosi 20 marca 2023 r. na stronie internetowej TCK w Trzebini oraz w mediach społecznościowych. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 24 marca 2023 r. w Trzebińskim Parku Rozrywki w Myślachowicach podczas imprezy pn. „Wielkanocne spotkanie z tradycją" o godz. 10:30