P R O T O K Ó Ł
z obrad Jury Gminnego Konkursu Plastycznego
„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2023”
z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Na konkurs wpłynęło 119 kartek, 2 prace nie spełniały wymogów regulaminu.
Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

W kategorii klasy I – III szkoły podstawowe:

I miejsce – Liliana Sochacka
I miejsce – Hanna Besztocha
II miejsce – Jan Wrona
II miejsce – Szymon Wilkosz
II miejsce – Zofia Cackowska
III miejsce -Natalia Kurek
III miejsce – Maksymilian Siemek
Wyróżnienie – Emilia Kozieł
Wyróżnienie – Inga Sroka

W kategorii IV – VI szkoły podstawowe:

I miejsce – Aleksander Kasprzyk
II miejsce – Weronika Mniszak
III miejsce – Szymon Palichleb
III miejsce – Milena Wróbel
Wyróżnienie – Patryk Sikora
Wyróżnienie – Olga Jędrzejczyk

W kategorii klasy VII - VIII szkoły podstawowe:

Wyróżnienie – Natalia Benderska
Wyróżnienie – Maria Kapusta