Kalendarz wydarzeń

VIII Powiatowy Bajkowy Festiwal Teatralny

Czwartek, 4. kwiecień 2019 09:00

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego do udziału w VIII  Bajkowym Festiwalu Teatralnym, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r.
Festiwal ma zasięg powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek kulturalnych oraz świetlic. Można zaprezentować wszystkie formy teatralne.
Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl trwający nie dłużejniż 30 minut.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 1 kwietnia 2019 r. drogą mailową,  pocztową lub faksem (decyduje data dostarczenia do DK „Sokół”).

bajkowy festiwal 2019

Miejsce : Dom Kultury "Sokół"
Kontakt : 32 6110 621
wstęp wolny

Wróć