Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na wakacje.

Zapraszmay do zapoznainia sie z hrmonogramem zajęć  na wakacje :)