Zapraszamy do zapozanania się w wykazem wycieczek zaproponowanych przez współpracujące z nami Biuro Podróży
Szczegółówe informacje w Domu Kultury "Sokół" pod nr tel. 32 6110 621

wycieczki UTW