Informujemy Słuchaczy UTW, że w związku z ograniczeniami

spowodowanymi pandemią COVID-19

zaplanowane wykłady zostają odwołane.