Zajęcia fakultatywne na UTW odwołane:

21 października 2020r- ĆWICZENIA TANECZNO- RUCHOWE (P. AGNIESZKA ŁUCKA JANOWSKA)

22 października 2020r - ZDROWY KRĘGOSŁUP (P. TOMASZ FELIKSIAK)

22 października 2020r- J. AGLIELSKI (P. RENATA WITOŃ KŁECZEK)

21 i 28 października 2020r. - ZDROWY KRĘGOSŁUP ( P. PATRYCJA ŁABUZEK)