Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 2021 - 2022

Rodzaj zajęć

Odpłatność

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Instruktor

Terapia tańcem

10 zł/ 50 min

Poniedziałek

17.45 - 18.35

Agnieszka Łucka-Janowska

Joga

18 zł / 90 min.

Wtorek

11.30-13.00

13.15-14.45

Katarzyna Frankowicz

Język angielski

10zł / 50 min.

Wtorek

13.00-13.50

14-00-14.50

15.00-15.50

Mariola Kuryło

Ćwiczenia

„zdrowy kręgosłup”

15 zł /50 min.

Środa

16.00-16.50

17.00-17.50

Patrycja Łabuzek

Ćwiczenia taneczno-ruchowe

10 zł / 50 min.

Środa

18.00-18.50

Agnieszka Łucka Janowska

Ćwiczenia

„zdrowy kręgosłup”

15 zł /50 min.

Czwartek

16.00-16.50

17.00-17.50

Patrycja Łabuzek

Język niemiecki

10 zł /50 min.

Piątek

9.00-9.50

Ewelina Baciak

Joga

18 zł / 90 min.

Piątek

11.30-13.00

13.15-14.45

Katarzyna Frankowicz