Uwaga słuchacze TUTW!

 

Zajęcia TERAPIA TAŃCEM I ĆWICZENIA

TANECZNO RUCHOWE 

 

od  20-24 lutego 2023r,

 

nie odbędą się 

 

z powodu choroby instruktora.