Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa działalność Domu Kultury w Bolęcinie działającym przy Szkole Podstawowej została zawieszona.