Cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury.

 do pobrania formularz wynajmu sal w TCK,

do pobrania procedura wynajmu sal w TCK

do pobrania cennik wynajmów

do pobrania zarządzenie dot. wynajmu pomieszczeń

Lp. Placówka Cena wynajmu za dobę
1. Wiejski Dom Kultury w Czyżówce 200,00 zł + 23 % VAT = 246,00 zł
2. WDK w Karniowicach Sala ze sceną (parter) oraz sala na I piętrze
260,00 zł + 23 % VAT = 319,80 zł
3. Wiejski Dom Kultury w Lgocie 230, 00 zł + 23 % VAT = 282,90 zł
4. Wiejski Dom Kultury w Młoszowej 350, 00 zł + 23 % VAT = 430,50 zł
5. Wiejski Dom Kultury w Psarach   260,00 zł + 23% VAT = 319,80 zł
6. Wiejski Dom Kultury w Płokach 300,00 zł + 23% VAT = 369,00 zł wraz z mediami
7. Dom Gromadzki w Trzebini   200,00 zł + 23% VAT = 246, 00 zł
8. Willa NOT w Trzebini   245 zł + 23% VAT = 301,35 zł
Cena wynajmu za godzinę
11. Dom Kultury „Sokół”
sala widowiskowa
350,00 zł + 23% VAT = 430,50 zł
pozostałe lokale
50,00 zł + 23% VAT = 61,50

12.

Dwór Zieleniewskich
sala lustrzana  60 zł + 23% VAT = 73,80 zł
sala wystaw  40 zł + 23% VAT = 49,20 zł
salonik nr 1 25 zł + 23% VAT = 30,75 zł
salonik nr 2 35 zł + 23% VAT = 43,05 zł
wszystkie sale na parterze  130 zł + 23 % VAT = 159,90 zł

Zasady wynajmu

 • W przypadku wynajmu za okres trwający dłużej niż jedną dobę stosuje się bonifikatę w wysokości 50% za każdy następny dzień licząc od drugiego dnia wynajmu.
 • W przypadku okoliczności związanych  m.in. z wynajęciem lokalu na cele społeczne, kulturalne przez osoby, instytucje, stowarzyszenia lub korzystające na zasadach współorganizacji imprez podmioty zobowiązane są do opłaty w wysokości 82,00 zł + 23% VAT = 100,86 zł brutto na pokrycie kosztów zużycia mediów.
 • Od Najemcy pobiera się zaliczkę na poczet zapłaty za zużycie mediów (gaz,woda, prąd) w wysokości 50,00 zł. Rozliczenie zaliczki następuje w chwili odbioru lokalu przez Najemcę oraz kaucję w wysokości co najmniej 200 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń w lokalu
 • W przypadku wynajmu pomieszczeń na spotkania, w trakcie których odtwarzana będzie muzyka do kwot wynajmu doliczana będzie należność w wysokości 52,00 + 23% VAT = 63,96 zł
 • W przypadku wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania  sylwestra lub imprezy zarobkowej Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAiKS (tel. 512 094 924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.
 • Za jednorazowy najem lokalu na spotkania, pokazy itp. trwający 1 godzinę zegarową jest pobierana odpłatność w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł
 • Za trwający 1 godzinę zegarową program animacyjny wraz z wynajęciem sali jest pobierana odpłatność w wysokości 81,30 zł + 23% VAT = 100,00 zł
 • Koszt wywozu nieczystości stałych: worek (segregacja) - 12,30 zł, pojemnik na odpady zmieszane (120 l) - 49,20 zł
 • Opłaty winne być uiszczane przed ostatecznym wydaniem kluczy.

DOM KULTURY W MYŚLACHOWICACH

 Cena wynajmu za 1 dobę

Lp. Nazwa pomieszczenia Koszt wynajmu
1. Sala widowiskowa 1000,00 zł + 23 % VAT = 1.230,00 zł
2. Hall 300,00 +23% VAT = 369,00 zł
3. Postałe lokale 150,00 zł + 23% VAT = 184,50 zł

         Cena wynajmu za 1 godzinę zegarową

Lp. Nazwa pomieszczenia Koszt wynajmu
1 Sala widowiskowa 100,00 zł +23% VAT = 123,00 zł
2 Hall 80,00 zł + 23% VAT = 98,40 zł
3. Pozostałe lokale 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł
 • Opłata za zużycie mediów została wliczona w cenę wynajmu pomieszczeń.
 • Koszt wywozu nieczystości stałych: worek (segregacja) - 12,30 zł, pojemnik na śmieci (120 l) - 49,20 zł
 • Kaucja zwrotna na pokrycie ewentualnych zniszczeń wynosi minimum 500,00 zł.