Cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury w 2023 roku

 do pobrania formularz wynajmu sal w TCK,

do pobrania procedura wynajmu sal w TCK

 

PLACÓWKA

CENA WYNAJMU ZA DOBĘ*

CENA WYNAJMU ZA GODZINĘ

WIEJSKI DOM KULTURYW CZYŻÓWCE

 325,00 zł brutto

 81,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W KARNIOWICACH

421,00 zł brutto

81,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W LGOCIE

376,00 zł brutto

81,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W MŁOSZOWEJ

590,00 zł brutto

81,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W PSARACH

421,00 zł brutto

81,00 zł brutto

DOM GROMADZKI W TRZEBINI

325,00 zł brutto

81,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W PŁOKACH

487,00 zł brutto

81,00 zł brutto

WILLA NOT W TRZEBINI

399,00 zł brutto

81,00 zł brutto

 PIŁA KOŚCIELECKA

435,00 zł brutto

81,00 zł brutto

 

 

 

 

DWÓR ZIELENIEWSKICH

 

 

 

 SALA LUSTRZANA   96,00 zł brutto

SALA WYSTAW

66,00 zł brutto
 SALONIK NR 1  41,00 zł brutto
 SALONIK NR 2  57,00 zł brutto
SALONIK ZIELENIEWSKICH  57,00 zł brutto
WSZYSTKIE SALE NA PARTERZE  214,00 zł brutto

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE PŁOTKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

 

15,00 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE KRZESEŁ – 1 sztuka

 

4,00 zł brutto za jedna sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW

7,00 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW (składanych)

12,00 zł brutto
za jedną sztukę

 

Zasady wynajmu
*doba - wydanie sali w piątek popołudniu, odbiór poniedziałek rano

  • W przypadku wynajmu za okres trwający dłużej niż jedną dobę stosuje się bonifikatę w wysokości 50% za każdy następny dzień licząc od drugiego dnia wynajmu.
  • W przypadku okoliczności związanych  m.in. z wynajęciem lokalu na cele społeczne, kulturalne przez osoby, instytucje, stowarzyszenia lub korzystające na zasadach współorganizacji imprez podmioty zobowiązane są do pokrycie kosztów zużycia mediów, zgodnie z załącznikiem nr 2
  • Od Najemcy pobiera się zaliczkę na poczet zapłaty za zużycie mediów (gaz,woda, prąd) w wysokości 100,00 zł. Rozliczenie zaliczki następuje w chwili odbioru lokalu przez Najemcę oraz kaucję w wysokości co najmniej 200 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń w lokalu
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń na spotkania, w trakcie których odtwarzana będzie muzyka do kwot wynajmu doliczana będzie należność w wysokości 52,00 + 23% VAT = 63,96 zł
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania  sylwestra lub imprezy zarobkowej Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAiKS (tel. 512 094 924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.
  • Za jednorazowy najem lokalu na spotkania, pokazy itp. trwający 1 godzinę zegarową jest pobierana odpłatność w wysokości  81,00 zł
  • Za trwający 1 godzinę zegarową program animacyjny odpłatność wynosi 120,00 zł (w tym ZAIKS). Kwota ta nie obejmuje kosztów wynajmu sali.
  • Koszt wywozu nieczystości stałych: worek (segregacja) - 12,30 zł, pojemnik na odpady zmieszane (120 l) - 49,20 zł
  • Opłaty winne być uiszczane przed ostatecznym wydaniem kluczy.

 

Wynajęcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez TCK w celu organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Treść

Cena netto
(w złotych)

Cena brutto
(w złotych)

1

do 4 godzin (miesięcznie)

70,00

86,00

2

od 5 do 8 godzin (miesięcznie)

140,00

172,00

3

od 9 do 12 godzin (miesięcznie)

170,00

209,00

4

od 13 do 16 godzin (miesięcznie)

220,00

271,00

5

od 17 do 20 godzin (miesięcznie)

260,00

320,00

6

od 21 do 30 godzin (miesięcznie)

340,00

418,00

7

od 31 do 40 godzin (miesięcznie)

410,00

504,00

8

od 41 do 50 godzin (miesięcznie)

480,00

590,00

9

od 51 do 60 godzin (miesięcznie)

550,00

677,00

10

powyżej 60 godzin (miesięcznie)

600,00

738,00

11

Sala wrotowiska (za godzinę)

30,00

37,00

12

Scena przy Sali widowiskowej w DK „Sokół”
(za godzinę)

30,00

37,00

13

Próby grup teatralnych i treningi
(za godzinę)

30,00

37,00

14

Imprezy komercyjne z realizatorami
(za godzinę)

500,00

615,00

15

Imprezy komercyjne – bez obsługi
(za godzinę)

400,00

492,00

16

Współorganizacja imprez z realizatorami
(do 2 godzin)

150,00

185,00

17

Współorganizacja imprez z realizatorami
- przeglądy, festiwale (powyżej 2 godzin)

450,00

554,00

18

Postój mammobusu – (za 1 dzień)

268,29

330,00