Cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury w 2023 roku

 do pobrania formularz wynajmu sal w TCK,

do pobrania procedura wynajmu sal w TCK

 

PLACÓWKA

CENA WYNAJMU ZA DOBĘ*

CENA WYNAJMU ZA GODZINĘ

WIEJSKI DOM KULTURYW CZYŻÓWCE

 357,00 zł brutto

 90,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W KARNIOWICACH

463,00 zł brutto

90,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W LGOCIE

415,00 zł brutto

90,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W MŁOSZOWEJ

649,00 zł brutto

90,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W PSARACH

463,00 zł brutto

90,00 zł brutto

DOM GROMADZKI W TRZEBINI

357,00 zł brutto

90,00 zł brutto

WIEJSKI DOM KULTURY W PŁOKACH

536,00 zł brutto

90,00 zł brutto

WILLA NOT W TRZEBINI

438,00 zł brutto

90,00 zł brutto

 PIŁA KOŚCIELECKA

479,00 zł brutto

90,00 zł brutto

 

 

 

 

DWÓR ZIELENIEWSKICH

 

 

 

 SALA LUSTRZANA  106,00 zł brutto

SALA WYSTAW

73,00 zł brutto
 SALONIK NR 1  44,00 zł brutto
 SALONIK NR 2  63,00 zł brutto
SALONIK ZIELENIEWSKICH  63,00 zł brutto
WSZYSTKIE SALE NA PARTERZE 235,00 zł brutto

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE PŁOTKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

 

16,00 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE KRZESEŁ – 1 sztuka

 

4,00 zł brutto za jedna sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW

7,00 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW (składanych)

14,00 zł brutto
za jedną sztukę

 

Zasady wynajmu
*doba - wydanie sali w piątek popołudniu, odbiór poniedziałek rano

  • W przypadku wynajmu za okres trwający dłużej niż jedną dobę stosuje się bonifikatę w wysokości 50% za każdy następny dzień licząc od drugiego dnia wynajmu.
  • W przypadku okoliczności związanych  m.in. z wynajęciem lokalu na cele społeczne, kulturalne przez osoby, instytucje, stowarzyszenia lub korzystające na zasadach współorganizacji imprez podmioty zobowiązane są do pokrycie kosztów zużycia mediów, zgodnie z załącznikiem nr 2
  • Od Najemcy pobiera się zaliczkę na poczet zapłaty za zużycie mediów (gaz,woda, prąd) w wysokości 100,00 zł. Rozliczenie zaliczki następuje w chwili odbioru lokalu przez Najemcę oraz kaucję w wysokości co najmniej 200 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń w lokalu
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń na spotkania, w trakcie których odtwarzana będzie muzyka do kwot wynajmu doliczana będzie należność w wysokości 52,00 + 23% VAT = 63,96 zł
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania  sylwestra lub imprezy zarobkowej Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAiKS (tel. 512 094 924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.
  • Za jednorazowy najem lokalu na spotkania, pokazy itp. trwający 1 godzinę zegarową jest pobierana odpłatność w wysokości  90,00 zł
  • Za trwający 1 godzinę zegarową program animacyjny odpłatność wynosi 120,00 zł (w tym ZAIKS). Kwota ta nie obejmuje kosztów wynajmu sali.
  • Koszt wywozu nieczystości stałych: worek (segregacja) - 12,30 zł, pojemnik na odpady zmieszane (120 l) - 49,20 zł
  • Opłaty winne być uiszczane przed ostatecznym wydaniem kluczy.

 

Wynajęcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez TCK w celu organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Treść

Cena netto
(w złotych)

Cena brutto
(w złotych)

1

do 4 godzin (miesięcznie)

80,00

98,00

2

od 5 do 8 godzin (miesięcznie)

155,00

188,35

3

od 9 do 12 godzin (miesięcznie)

187,00

230,01

4

od 13 do 16 godzin (miesięcznie)

242,00

297,66

5

od 17 do 20 godzin (miesięcznie)

286,00

351,78

6

od 21 do 30 godzin (miesięcznie)

374,00

460,02

7

od 31 do 40 godzin (miesięcznie)

451,00

554,73

8

od 41 do 50 godzin (miesięcznie)

528,00

649,44

9

od 51 do 60 godzin (miesięcznie)

605,00

744,15

10

powyżej 60 godzin (miesięcznie)

660,00

811,80

11

Sala wrotowiska (za godzinę)

35,00

43,05

12

Scena przy Sali widowiskowej w DK „Sokół”
(za godzinę)

35,00

43,05

13

Próby grup teatralnych i treningi
(za godzinę)

35,00

43,05

14

Imprezy komercyjne z realizatorami
(za godzinę)

550,00

676,50

15

Imprezy komercyjne – bez obsługi
(za godzinę)

440,00

541,20

16

Współorganizacja imprez z realizatorami
(do 2 godzin)

165,00

202,95

17

Współorganizacja imprez z realizatorami
- przeglądy, festiwale (powyżej 2 godzin)

495,000

608,85

18

Postój mammobusu – (za 1 dzień)

300,00

369,00