Wynajem

Od stycznia 2018 zmienia się cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury.

Zapraszamy do zorganizowania zabaw sylwestrowych w naszych placówkach. Zachęcamy do zapoznania się z tabelą opłat i warunkami wynajmów.

Poniższe należności obejmują okres od 29 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018

Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAIKS (tel. 512094924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy dot. wynajmu pomieszczeń na organizację imprez sylwestrowych.

Opłatę zaliczkową na poczet kosztów zużycia mediów (energia, woda, gaz) w wysokości 50,00 zł oraz kaucję zwrotną na pokrycie ewentualnych zniszczeń oraz kosztów sprzątania nieuporządkowanych pomieszczeń w wysokości minimum 200,00 zł, zobowiązany jest pobrać pracownik domu kultury.

W Domu Kultury w Myślachowicach kaucja zwrotna wynosi minimum 500, 00 zł.

Opłaty winny być uiszczone w terminie do 22 grudnia 2017 r.

 

Lp. Placówka Koszt wynajmu
1.

Wiejski Dom Kultury w Czyżówce
tel. 32 7116 489

365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł
2. Wiejski Dom Kultury w Karniowicach
tel. 32 6138 019
536,58 zł +23% VAT = 660,00 zł
3. Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej - tel. 32 6137 763
414,63 zł +23% VAT = 510,00 zł
4. Wiejski Dom Kultury w Psarach
tel. 32 6138 263
463,41 zł +23% VAT = 570,00 zł
5.

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej
tel. 32 6122 597

601,62 zł +23% VAT = 740,00 zł
6. Wiejski Dom Kultury w Lgocie
(bez zaplecza kuchennego)
tel. 32 6137 076
400,00 zł +23% VAT = 492,00 zł
7. Dom Gromadzki na os. Wodna
tel. 788 061 019
365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł
8. Wiejski Dom Kultury w Płokach
tel. 788 061 013
414,63 + 23% VAT = 510,00 zł
9. Dom Kultury „Willa NOT” w Sierszy
tel. 788 055 364
500,00 zł +23% VAT = 615,00 zł
10. Dom Kultury w Myślachowicach
tel. 796 525 200
1.544,71 zł +23% VAT = 1.900,00 zł