Dom Kultury w Myślachowicach został wybudowany w 1961 r. przez ówczesne władze Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza". Od 1994 roku, po remoncie, rozpoczął dzialalność w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini. Jest to miejsce, w którym skupia się życie kulturalne i społeczne wsi. Dom Kultury w Myślachowicach posiada dużą salę widowiskową na 319 miejsc, którą można wynająć na różnego rodzaje imprezy, pokazy itp. Mają tu swoją siedzibę takie organizacje jak Klub Seniora, Koło Emerytów i Rencistów, Miejska Orkiestra Dęta, Zespół "Borderline" oraz Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini. W roku szkolnym w domu kultury funkcjonują koła zainteresowań i zespoły dziecięco-młodzieżowe takie jak: Zespół Tańca Nowoczesnego, koło szachowe, koło plastyczne, koło wokalno-instrumentalne (nauka gry na gitarze), kółko nauki gry na pianinie, koło tenisa stołowego, koło sportowe. Ponadto codziennie można skorzystać z zajęć świetlicowych: bilard, tenis stołowy, gry planszowe. Od lata 2007 roku można uczęszczać do domu kultury na zajęcia z ezoteryki.
Dom Kultury w Myślachowicach jest organizatorem gminnych i powiatowych imprez tj.:
- Wielka Orkiestra wiątecznej Pomocy - styczeń
- Dzień Kobiet organizowany przy współpracy z Restauracją "Arkady" - marzec
- Wielkanocna akcja pomocy najuboższym mieszkańcom wsi prowadzona wraz z Radą Parafialną - marzec
- Sportowa Majówka - maj
- Festyn z okazji Dnia Matki - maj
- Zawody Modeli Latających na uwięzi - maj
- Dzień Dziecka - czerwiec
- Piknik Rodzinny - - czerwiec
- Zawody Stron Man i Stron Women - październik
- Gminny Konkurs Karaoke - listopad
- Wigilijna akcja pomocy najuboższym prowadzona wraz z Radą Parafialną - grudzień
Dom Kultury w Myślachowicach organizuje zajęcia w czasie ferii i wakacji dzięki realizacji projektów z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie i dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Trzebini.
Dom Kultury w Myślachowicach jest otwarty dla każdego od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00 - 20.00.