KGW PŁOKI

 

KGW

ZESPÓŁ PŁOCANKI

ploki

 

Przewodnicząca KGW -  Krystyna Paluch
         Instruktor muzyczny KGW -  Krystian Paluch

 

 

Zespół PŁOCANKI został założony 27 września 1990 roku przez Krystynę i Krystiana Paluch. W jego skład weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach, działającego pod patronatem ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebini, a obecnie Trzebińskiego Centrum Kultury. Kierownikiem artystycznym Zespołu jest Krystian Paluch, choreografem – Krystyna Paluch, solistką Stefania Paliwoda. Zespół tworzy obecnie kilkanaście pań – mieszkanek należącego do gminy Trzebinia Sołectwa Płoki. W ich repertuarze znajduje się prawie osiemdziesiąt utworów, w tym: pieśni ludowe charakterystyczne dla kultury Krakowiaków Zachodnich, piosenki biesiadne, pieśni religijne, kolędy. Ponadto PŁOCANKI znane są publiczności z widowisk obrzędowych, poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych, związanych między innymi z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Dniem Strażaka, Dożynkami, prezentacjami i degustacjami potraw regionalnych. Najstarsze utwory śpiewane przez „Płocanki” pochodzą z końca XIX wieku – zostały one ocalone i ożywione dzięki przekazom  ustnym,  uzyskanym  od  najstarszych  mieszkańców  ziemi  trzebińskiej   i chrzanowskiej. W repertuarze znajdują się również utwory współczesne, do których słowa i muzyka zostały opracowane przez członków Zespołu. Niektóre z nich, „Przez tą Płocką wieś” czy „Tu w Płokach”, poświęcono miejscowości z której Zespół się wywodzi. „Płocanki” występują przed publicznością w oryginalnych strojach Krakowiaków Zachodnich.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  Współpracuje z trzebińskim Oddziałem TPD  współorganizując spotkania świąteczne i integracyjne dla osób dla niepełnosprawnych.  Panie biorą czynny udział w życiu sołectwa współpracując z Domem Kultury, Szkoła Podstawową, Przedszkolem i Parafią. Prowadzą dla dzieci warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, współorganizują imprezy Mikołajkowe w Domu Kultury, Pomagają w organizacji uroczystości odpustowych.

Koło uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Trzebinia m.in.

- Wielkanocne Spotkanie z Tradycją

- spotkania świąteczno – noworoczne

- Dożynki Gminne

- Dni Kultury Chrześcijańskiej

- Trzebińskie Lato na Polu

Zespół Folklorystyczny znany jest z częstych występów, na różnych uroczystościach odbywających się w gminie Trzebinia, oraz uczestnictwa w licznych konkursach i przeglądach muzycznych. Od kilku lat jest też stałym uczestnikiem odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej słynnych „Sabałowych Bajań”. Dwukrotnie „Płocanki” gościły na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, gdzie prezentowały swoją twórczość artystyczną przed Parlamentarzystami.

Z kolei w życie kulturalne i społeczne gminy Trzebinia wpisały się poprzez uczestnictwo i oprawę muzyczną wielu uroczystości: m.in. związanych z obchodami świąt narodowych czy organizacją Jubileuszy Małżeńskich przez trzebiński Urząd Stanu Cywilnego. Ponadto Zespół prezentował miejscowy folklor przed gośćmi z Niemiec, Danii, Francji i Mongolii. Wiele miejsca „Płocankom” poświęciły media. Audycje o nich emitowały na swych antenach: Polskie Radio – Program IV, Radio Katowice oraz Radio Kraków Małopolska. Informacje o Zespole pojawiły się w telewizji publicznej oraz ukazywały się na łamach prasy – między innymi na łamach Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Dziennika Zachodniego”, „Trybuny Śląskiej”

            Krystian Paluch – Kierownik artystyczny Zespołu PŁOCANKI.

W roku 1990 ukończył kurs I stopnia dla dyrygentów chórów i orkiestr, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach. Z kolei w roku 1995 ukończył studium wiedzy o tradycji, zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej przy Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach. Od 1990 roku posiada uprawnienia instruktora muzycznego kategorii drugiej.

W 1995 został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY. Natomiast w 2010 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, brązowym medalem  ZASŁUŻONY KULTURZE – GLORIA ARTIS.

              Osiągnięcia Zespołu:

* Prezentacje Grup Obrzędowych Województwa KatowickiegoChrzanów

1990 – I miejsce

* Prezentacje Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich – Chrzanów

1991 - wyróżnienie

* Przegląd Zespołów Folklorystycznych – Mikołów

1993 - wyróżnienie

1994 - I miejsce

1997 - I miejsce

* WICI Folklorystyczne – Chorzów

1993 - III miejsce

1994 - wyróżnienie

* Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej

1996 - III miejsce

1997 - II miejsce

1998 - III miejsce

1999 - III miejsce

2000 - II miejsce

2001 - I miejsce

2003 - I miejsce

2005 - I miejsce DUŻA SPINKA GÓRALSKA  

2007 - I miejsce  

* Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych  Złoty Kłos w Zebrzydowicach

            1999 - wyróżnienie 

             2000  - wyróżnienie specjalne

             2001  - II miejsce

             2002  - II miejsce

             2003  - II miejsce

             2004 -  I miejsce

             2008 - II miejsce

             2009 - I miejsce 

* Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Gawędziarzy Ludowych Wstążka Krakowska
   Radziszów k./Skawiny        

1999 - II miejsce

2000 - II miejsce

2002 - Nagroda Główna                                                                                          

* Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą

                2001 - wyróżnienie

2004 - II miejsce

*Małopolski Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Skawina

2001 - I miejsce

* Występ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  w Warszawie na zaproszenie Klubu    Parlamentarnego PSL 27.06.1995 i 23.06.2003

* Małopolski Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Targowisko

              2004 - I miejsce

* Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych. Szczurowa

2007 - I miejsce

2014 - Nagroda główna w kategorii Kobieca Grupa Śpiewacza

* Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI w Dąbrowie Górniczej

2008 - II miejsce

2009 - I miejsce oraz wyróżnienie dla kierownika Zespołu – Krystiana Palucha

* Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny Regionu Małopolski PAWIE PIÓRO   Trzebinia

2008 - I miejsce

* Przegląd pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach

               2016 - II miejsce