KGW KARNIOWICE

 

KGW Karniowice

                            

k

  clip image002 

Przewodnicząca KGW - Pani Barbara Paszcza
         Instruktor muzyczny KGW - Pan Marek Noworyta

 

Zespół ludowy „Karniowianie” a także Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowicach rok 2019 może zaliczyć do bardzo udanych bowiem dzięki Bonowi Kultury przyznanemu przez Burmistrza Miasta Trzebini p.Jarosława Okoczuka mogły wziąć udział w wielu przeglądach i konkursach zdobywając czołowe miejsca i promując gm.Trzebinia.
W październiku wrócili z dwoma drugimi i dwoma trzecimi miejscami z Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce. Ponadto brały udział w:
- Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych „Złoty Kłos „ w Zebrzydowicach - III miejsce
- Gminnym przeglądzie piosenki biesiadnej ”Śpiewający Czyżyk” - I miejsce
-Ogólnopolski m przeglądzie zespołów ludowych „Złoty Talizman” w Pawłowicach – I miejsce
- Na spotkaniu gminnym seniorów „Na polu” - I i II miejsce
- w Jesiennych inspiracjach folklorystycznych Artystyczna Dolina” w Siedlcu - III miejsce
- Zdobyły tytuł w konkursie gazety krakowskiej Mistrzynie Agro 2019 pow. Chrzanowskiego
Ponadto „Szarpańce karniowickie„ zostały wybrane jako jedna z siedmiu potraw do wpisania na listę potraw tradycyjnych powiatu chrzanowskiego.
Uczestniczą w wielu przdsiewzięciach na terenie swojej miejscowości jak i gminy.

kgw karniowice 2019

Historia  Koła  Gospodyń Wiejskich w Karniowicach

Karniowickie Koło Gospodyń Wiejskich powstało, jak wiele mu podobnych, na fali powojennego organizowania życia wsi przez nowe władze, chociaż wzmianki organizowania się kobiet w grupę są z roku 1937. Należy podkreślić, że Karniowice nie są typową wsią rolniczą, bowiem dawniej większość mieszkańców pracowała w zakładach przemysłowych  skupiających się w Trzebini oddalonej od naszej miejscowości 5 km, a praca na roli była dodatkową formą utrzymania. Niemniej jednak jednym z zadań władzy było nauczenie zasad dobrego żywienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego, podwyższenia higieny, rozpowszechniania tak zwanego postępu. Tę rolę miało spełniać  Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi musiało być Koło, gdyż tylko ono dawało kobietom możliwość zakupu kurcząt, gęsi do chowu oraz zdobycia innych deficytowych dóbr. Dla kobiet były organizowane liczne kursy gotowania, pieczenia, szycia, pokazy żywieniowe połączone z wykładami. Był ciągły pęd, by kobiety wiejskie rozwijać i edukować. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Maria Papiernik. W momencie zlikwidowania Służby Rolnej opiekę nad Kołami przejęły Kółka Rolnicze i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Gospodynie otrzymały wparcie od koordynatora tego ośrodka. W tym też czasie zmieniła się przewodnicząca Koła ,którą  została pani Maria Barańska. U niej zgromadzono sprzęt rolniczy ułatwiający pracę w gospodarstwie taki jak: siewniki ręczne do jarzyn, maszynki do krązania kapusty itp. Kółko Rolnicze swoim sprzętem pomagało w obrobieniu pola oraz zdobyciu kwalifikowanego materiału siewnego, nawozu lub sadzeniaków. Następnie przewodnictwo w  przejęła Maria Głuch, kobieta prężna, aktywna,z wielką determinacją dążąca do celu. To dzięki niej wybudowano dom Kultury, który stał się siedzibą życia kulturalnego wsi. Przy Kole działała wypożyczalnia  zastawy stołowej, z której korzystali mieszkańcy organizując wesela i zabawy lub opiekę letnią  dla dzieci tzw.dziecińce. Dzięki dofinansowaniu z Kółek Rolniczych gospodynie wyjeżdżały na różne imprezy związane z rolnictwem oraz wycieczki. Wraz z przyjściem przewrotu w 1989 roku Kółka Rolnicze zaczęły umierać  śmiercią naturalną a Koło Gospodyń Wiejskich popadło w letarg. Marię Głuch zastąpiła Danuta Bartosik. Koło teoretycznie działało, ale niewiele się działo, członkinie się wykruszały, nowych nie przybywało. Nadeszły inne czasy, pojawiła się moda na „Zachód”. Bycie w Kole stało się śmieszne, było kojarzone z absurdem czasów PRL-u. We wsi również niewiele się działo, ludzie tracili pracę i zamykali się w domach. Dom Kultury wymagał remontu, a wieś potrzebowała nowego sołtysa. Taki marazm trwał do 2003 roku, w którym grupa ludzi zmobilizowała mieszkańców wsi i wybrała nowe władze. Nowy sołtys Franciszek Brzózka wraz z Radą Sołecka dostrzegł w kobietach siłę. Zwołali zebranie pań, na którym została wybrana nowa przewodnicząca KGW, Barbara Paszcza. Za swoją maksymę Panie wzięły słowa Seneki : „ Trzeba żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie „. Postanowiły też wyciągnąć kobiety z domów i ożywić  życie wsi poprzez organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju imprez dla społeczności starszej i młodszej m.in. festyny, spotkania z tradycją, biesiady karniowickie, wigilie dla samotnych, ostatki, sobótki, zabawy karnawałowe.

Członkinie Koła przygotowują  posiłki dla pielgrzymów,  biorą udział w akcji charytatywnej Pola Nadziei. Nawiązały kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, gdzie biorą udział  w kursach z dziedziny rolniczej, ochrony roślin itp. Uczestniczą też w kursach udzielania pierwszej pomocy.  Robią wystawy, giełdy przepisów, uczą się jak dekorować potrawy, są beneficjentami dwóch grantów dla dzieci „Pożyteczne ferie i wakacje”, biorą udział w akcji „Pola Nadziei”. Panie z KGW stworzyły wraz z Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach „Strefę kobiet”. Są to cykliczne spotkania i warsztaty, podczas których poruszają ważne dla kobiet sprawy, takie jak profilaktyka  raka piersi i jajników, jak w każdym wieku można być atrakcyjną i dbać o swoje ciało, jak nakryć stół na przyjęcie gości, jak wykorzystać naturalne kosmetyki. Panie uczestniczą też w zorganizowanym specjalnie dla nich  kursie komputerowym. Koło nawiązało współpracę z Lokalną  Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”, gdzie biorą aktywny udział w imprezach promujących Powiat Chrzanowski : konkursach, szkoleniach, w realizacji filmu promującego wielkanocne zwyczaje regionu. Obecnie Koło znajduje się w strukturach Trzebińskiego centrum Kultury i ściśle z nim współpracuje realizują szereg  grantów oraz imprez kulturalnych.

Aby mogły się odbywać imprezy plenerowe wraz z Radą Sołecką i Klubem Seniora Koło wyplantowało i zagospodarowało plac wokół domu kultury oraz Karniowickie błonia i  brzeg nad potokiem. Koło reprezentowało gminę Trzebinia na Targach Turystyki w Krakowie oraz w Niemczech ,w Bonen.

W kwietniu 2003 roku, z inicjatywy i w oparciu o członków koła powstał Zespół Folklorystyczny Karniowianie. Kierownikiem zespołu jest Pani Barbara Paszcza, a akompaniatorem jest Pan Marek Noworyta.

Zespół  poprzez swoją działalność wskrzesza  tradycje w przedstawieniach Misterium Męki Pańskiej,  Herodach, Suzojach, Obrzędzie Dożynkowym.  Biorą udział w wielu uroczystościach na terenie  gminy Trzebinia oraz gmin ościennych, a także  w małopolskich i ogólnopolskich przeglądach zespołów ludowych, zdobywając czołowe miejsca. W 2004 roku Karniowianie reprezentowali  Województwo Małopolskie na Ogólnopolskich Dożynkach w Spale.

 

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu Karniowianie zaliczyć należy:

*       Konkurs Pieśni Maryjnej  w Płokach:

         2006 – II miejsce

         2007 – II miejsce

*        Międzynarodowy konkurs w Zebrzydowicach „Euro-Folklor”

          2007 – wyróżnienie,

          2008 – wyróżnienie

          2009 – I miejsce ( nominacja na Ogólnopolski Festiwal do Kazimierza )

          2010 – II miejsce

          2011 – udział

*       Sabalowe Bajania  w Bukowinie Tatrzańskiej:

         2007 – wyróżnienie,

         2008 –II miejsce

         2009 – III miejsce

         2012 – III miejsce

         2014 -  III miejsce

 *       Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej za „Herodów”

         Grupa męska 

         2006 - III miejsce ,

         2008 - III miejsce

*       Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Pawie Pióro” w Trzebini Przegląd Zwyczajów i      Obrzędów

          2007 - I miejsce „ Wyżynek”

          2008 -  wyróżnienie

          2009 – I miejsce

          2011 -  II miejsce, wyróżnienie w konkursie potraw regionalnych

          2015  - I miejsce

*        Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, i Grup Śpiewaczych „Krakowski Wianek”

         2009 – III miejsce

          2011 – wyróżnienie

          2012 – II miejsce

          2013 – II miejsce

          2014 – I miejsce – nominacja na Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej,

          2014 – solistka Lucyna Kulig – II miejsce

          2015 – solistka Lucyna Kulig - wyróznienie

        2017 – solistka Lucyna Kulig - III miejsce 

        2017 – II miejsce 

*       Przegląd obrzędów w Wygiełzowie „Po krakowsku”

          2009  - nagroda I stopnia za „Suzoje w kusy czwartek”

          2012 – I nagroda

*        Przegląd Pieśni Krakowiaków Zachodnich w Chrzanowie

          2010 – I miejsce

          2014 -  I miejsce

*        Świąteczne spotkanie z kulturą i tradycją w Trzebini - 2010 konkurs potraw   

          wyróżnienie

*        Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej

          2011 – zespół śpiewaczy – udział, potrawy regionalne – I miejsce                                

*        Ziemniaczysko pod Lipowcem - Chrzanolandia 

          2011 – I miejsce 

          2012 – I miejsce

          2013  -  dwa II miejsca

         2014   -  III miejsce

          2015   -  I miejsce za najsmaczniejszy słodki przysmak

                        - wyróżnienie za maskotkę „Chrzanolandii”

*       Wielkanocne spotkanie z tradycją 2012 -  prowadzenie warsztatów kraszenia jaj i pisanek oraz udział

          w konkursie potraw

*        Ogólnopolski Przegląd  Śpiewaków i Zespołów Ludowych w Pawłowicach  „Złoty  Talizman”

          2012 i 2013 – udział

*       Dożynki Gminne w  Karniowicach , Konkurs na najpiękniejszy kosz dożynkowy

          2012 - I miejsce

*       Powiatowy Piknik Seniora w Trzebini

          2012 – I miejsce program artystyczny, I miejsce konkurs potraw

          2013  - dwa I miejsca

          2014  -  I i II miejsce

          2015  -  I i III miejsce

*       Wojewódzki Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach

          2012  - II miejsce

*        Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2009

          udział

*        Konkurs potraw „Przy Chłopskim Stole” w Wygiełzowie

          2015 – I miejsce

*        Konkurs Potraw Regionalnych w Wygiełzowie

          2013  -  III miejsce

*        Konkurs Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach

           2013   -  II miejsce i wyróżnienie dla solistki

           2014   -  II miejsce i II miejsce dla solistki

           2015   -  I miejsce i  III miejsce dla solistki

*        Przygotowanie stołu wielkanocnego

          2014   -  I miejsce

*        Konkurs wieńca

          2015   - I miejsce

*        Konkurs chleba

          2015 – I miejsc

Rok 2013 dla Koła Gospodyń  Wiejskich w Karniowicach, oraz Zespołu „Karniowianie” działającego w strukturach Koła, był rokiem aktywnym, bowiem organizowane były imprezy takie jak:

           Jubileusz Koła.

           Spotkanie z tradycją – Suzoje w kusy wtorek.

           Sobótki na „Błoniach Karniowickich”.

           Festyn odpustowy dla mieszkańców.

           Wigilia dla samotnych mieszkańców wsi.

KGW przygotowywało także posiłek dla około 400 pielgrzymów, współpracowały także z WDK i Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zorganizowały wycieczkę do Torunia dla wszystkich Kół Gospodyń z gminy Trzebinia. Koło brało udział.

Zespół bierze udział w realizacji projektu „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny”,  przygotowując przedstawienia zwyczajów ludowych m.in. „Suzoje”, „Dziady śmiguśne”

Jak co roku prowadzi warsztaty wielkanocne i  bożonarodzeniowe dla dzieci w Szkole Podstawowej w Dulowej ,oraz przygotowuje rok rocznie posiłek  dla 400  pielgrzymów.

ROK 2014

Organizują spotkanie opłatkowe dla osób samotnych.

Tradycja  suzoje w kusy wtorek   integracja  i zaproszenie Koła z Psar

Prowadzenie warsztatów wielkanocnych I bożonarodzeniowych dla dzieci .Zorganizowanie bezpłatnego  kursu komputerowego dla członkiń Koła. Zorganizowanie wycieczki do Lublina i Sandomierza dla wszystkich Kół. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla niepełnosprawnych.

Posiłek dla pielgrzymów.

Organizowały   Sobótki  dla mieszkańców

Udział w Przeglądzie Folklorystycznym  „ Pawie Pióro „

Rok 2015

- Spotkanie opłatkowe

- „Kusy wtorek suzoje” integracja  z kołem z Bolęcina

- Przygotowanie stołu wielkanocnego na spotkanie Kół całej gminy

-   piknik odpustowy

- przygotowanie dożynek gminnych

-udział w Dożynkach  Powiatowych w Chrzanowie 

- wycieczka do Karpacza ,warsztaty jw. Pielgrzymi,

- współpraca w prowadzeniu świątecznych warsztatów ze Szkołą Podstawową w Dulowej

Rok 2016

- udział w spotkaniu opłatkowym w Karniowicach  oraz w Spotkaniu Noworocznym w Myślachowicach

- organizacja  Spotkania z tradycją „Suzoje”

-  prowadzenie warsztatów wielkanocnych w SP w Dulowej i DK w Myślachowicach

- udział w Przeglądzie Folklorystycznym „Krakowski wianek”, Przeglądzie kapel i Śpiewaków Ludowych w           

   Zebrzydowicach oraz w Dniach Kultury chrześcijańskiej w Płokach

- współorganizowanie Festynu Odpustowego w Karniowicach, aktywny udział w ŚDM, przygotowanie

   posiłku dla pielgrzymów na Jasną Górę, udział w imprezie „Herbatka u Zieleniewskich”

- współorganizowanie Dożynek Powiatowych w Karniowicach , reprezentowanie Powiatu Chrzanowskiego na

   Dożynkach Wojewódzkich

-  I i II miejsce na Dniach Seniora

- I miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Czyżówce

- udział w programie realizowanym przez Szkołę Podstawową w Dulowej „Bezpieczna+”

- Zdobycie tytułu „KOŁO NOWOCZESNE I TRADYCYJNE” na ogólnopolskim portalu  „Moje KGW”