KGW CZYŻÓWKA

 

KGW Czyżówka

 kgw czyzowka1

           

Przewodnicząca KGW - Pani Elżbieta Pietrzyk
Opiekun muzyczny – instruktor Artur Gomółka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżówce powstało w 1955 r. Jedną z pierwszych założycielek i przewodniczącą była p. Otylia Głuch. Przez wiele lat aż do lutego 2016 roku opiekę muzyczną sprawowała Pani Janina Krawczyk. Pod jej kierownictwem Panie szlifowały swój warsztat muzyczny, opracowoywały wiele starych, obrzędowych pieśni i zwyczajów. Obecnie opiekę nad kołem sprawuje p. Elżbieta Pietrzyk. Opiekunem muzycznym jest instr. Artur Gomółka. Koło Gospodyń współpracuje z Domem Kultury  i Radą Sołecką Czyżówki. Bierze udział  w uroczystościach gminnych i parafialnych, organizują wspólne spotkania dla mieszkańców swojej wsi takie jak: „Sobótki”, Spotkania Barbórkowe, festyny. W okresie swojej działalności Koło Gospodyń zdobyło wiele nagród i wyróżnień.
Najważniejsze to:

  • I miejsce w Konkursie zespołów Obrzędowych w Wygiełzowie za obrzęd  „Młócka na klepisku” w 1999 roku.
  • Wielkanocne Spotkanie z Tradycją w 1998 wyróżnienie  „Dekoracja stołu wielkanocnego”;
  • 1999 – I miejsce „ Najładniejszy stroik świąteczny „;
  • 2007  wyróżnienie „Tradycyjna palma wielkanocna”.
  • Między powiatowy Konkurs Przyśpiewek Weselnych "I po wianku”.
  • w Alwerni w 2003 – wyróżnienie; 2002 – III miejsce; 2005 -  II miejsce.

Działalność KGW z Czyżówki w 2013 roku:

·         Kolędowanie na Trzebińskim Rynku i Domu Kultury w Młoszowej.

·         Robienie kwiatów z bibuły do Palm Wielkanocnych -  2 palmy na Niedziele Palmową do Kaplicy w Czyżówce.

·         24.05.2013 roku udział w uroczystościach Dni Kultury Chrześcijańskiej „Być solą ziemi” w Płokach.

·         Współorganizowanie festynu w Czyżówce ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Czyżówka.

·         Spotkanie z dziećmi i młodzieżą z Czyżówki – degustacja starodawnej potrawy jaką są kluski tlone.

·         Spotkanie integracyjne w Czyżówce z KGW z Głębowic 27.07.2013.

·         Udział w wystawie rękodzieła w Bibliotece w Trzebini.

·         Udział w Gminnych Dożynkach w Trzebini.

·       Udział w uroczystościach odpustowych w Płokach- robienie wieńca odpustowego i przygotowanie darów na ofiarowanie.

·         Spotkanie integracyjne w Głębowicach 28.09.2013 roku.

·         Udział w uroczystościach odpustowych w Czyżówce 4.12.2013 roku.

·         Udział w Jasełkach i spotkaniu Wigilijnym w Szkole Podstawowej w Czyżówce – śpiewanie kolęd.

Działalność KGW z Czyżówki w 2014 r.:

-         kolędowanie przy szopce na Trzebińskim Rynku,

-         udział w XVII Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach,

-         udział w Dożynkach Gminnych w Dulowej,

-         przygotowanie kwiatów z bibuły – Wygiełzów 7.09.2014, „Ziemniaczysko pod Lipowcem”,

-         udział w Uroczystościach Odpustowych – 700-lecie istnienia parafii Płoki,

-         udział w Biesiadzie Patriotycznej w DK w Myślachowicach – 11 listopada,

-         udział w Uroczystościach Barbórkowych w kaplicy w Czyżówce – 4.12.2014,

-         Bożonarodzeniowe Spotkanie z Tradycją – DK Myślachowice 13.12.2014,

-         udział w spotkaniu wigilijnym w szkole podstawowej w Czyżówce – 19.12.2014 r.

Działalność KGW w 2015 roku:

-         przygotowanie tradycyjnej palmy wielkanocnej do kaplicy w Czyżówce,

-         udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej – Płoki 22 mają,

-         udział w  Dożynkach Gminnych w Karniowicach – wyróżnienie w konkursie kosza dożynkowego,

-         III miejsce w konkursie kulinarnym „Słodki przysmak Chrzanolandii”- Wygiełzów 6.09.2015,

-         udział w Uroczystościach Odpustowych – Płoki 8.09.2015,

-         udział w Uroczystościach Barbórkowych w kaplicy w Czyżówce 4.12.2015,

Działalność KGW w 2016 roku:

-      Udział w Noworocznym Kolędowaniu w Domu Kultury w Myślachowicach.

-      Udział w warsztatach wykonywania palm wielkanocnych w WDK w Czyżówce.

-      Przygotowanie stołu wielkanocnego podczas Wielkanocnego Spotkania z Tradycją w DK w Myślachowicach.

-      Udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach.

-      III miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej w WDK w Czyżówce.

-      Przygotowanie kosza dożynkowego na Dożynki Powiatowe w Karniowicach.

-      III miejsce w konkursie „Pachnie tradycją” za wykonanie woreczków ziołowych z opisem.

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce z okazji Święta Niepodległości.

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce podczas Jasełek , śpiewanie kolęd.

      Działalność KGW w 2017 roku:

-      Udział w Noworocznym Kolędowaniu w Domu Kultury w Myślachowicach.

-      Przygotowanie stołu wielkanocnego podczas Wielkanocnego Spotkania z Tradycją w DK w Bolęcinie

-      Udział w warsztatach wykonywania palm wielkanocnych w WDK w Czyżówce.

-      Udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach.

-      Udział w korowodzie „Mamy Dzieci , Dzieci Mamy”

-      Udział w Konkursie Piosenki Biesiadnej w WDK w Czyżówce.

-      Udział w Dożynkach Gminnych w Bolęcinie

-      Udział w Odpuście Parafialnym w Płokach – przygotowanie kopki

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce z okazji Święta Niepodległości oraz Jubileuszu 110-lecia  Szkoły Podstawowej

-       Udział  w Uroczystościach Odpustowych w Kaplicy  z okazji Barbórki                                                               

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce podczas Jasełek , śpiewanie kolęd.