KGW CZYŻÓWKA

 

KGW Czyżówka

 kgw czyzowka1

Przewodnicząca KGW - Pani Elżbieta Pietrzyk
Opiekun muzyczny – instruktor Artur Gomółka

Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżówce powstało w 1955 r. Jedną z pierwszych założycielek i przewodniczącą była p. Otylia Głuch. Przez wiele lat aż do lutego 2016 roku opiekę muzyczną sprawowała Pani Janina Krawczyk. Pod jej kierownictwem Panie szlifowały swój warsztat muzyczny, opracowywały wiele starych, obrzędowych pieśni i zwyczajów. Obecnie opiekę nad kołem sprawuje p. Elżbieta Pietrzyk. Opiekunem muzycznym jest instr. Artur Gomółka. Koło Gospodyń współpracuje z Domem Kultury  i Radą Sołecką Czyżówki. Bierze udział  w uroczystościach gminnych i parafialnych, organizują wspólne spotkania dla mieszkańców swojej wsi takie jak: „Sobótki”, Spotkania Barbórkowe, festyny. W okresie swojej działalności Koło Gospodyń zdobyło wiele nagród i wyróżnień.

Najważniejsze to:

·                     I miejsce w Konkursie zespołów Obrzędowych w Wygiełzowie za obrzęd  „Młócka na klepisku” w     1999 roku.

·                     Wielkanocne Spotkanie z Tradycją w 1998 wyróżnienie  „Dekoracja stołu wielkanocnego”;

·                     1999 – I miejsce „ Najładniejszy stroik świąteczny "

·                     2007  wyróżnienie „Tradycyjna palma wielkanocna”.

·                     Między powiatowy Konkurs Przyśpiewek Weselnych "I po wianku”.

·                     w Alwerni w 2003 – wyróżnienie; 2002 – III miejsce; 2005 -  II miejsce.

·                     III miejsce w konkursie kulinarnym „Słodki przysmak Chrzanolandii”- Wygiełzów 6.09.2015

·                     2016 - III miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej w WDK w Czyżówce.

·                     2016 - III miejsce w konkursie „Pachnie tradycją” za wykonanie woreczków ziołowych

Działalność KGW:

·                     Kolędowanie na Trzebińskim Rynku.

·                     Robienie kwiatów z bibuły do Palm Wielkanocnych

·                     Udział w uroczystościach Dni Kultury Chrześcijańskiej  w Płokach.

·                     Współorganizowanie festynów w Czyżówce ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Czyżówka

·                     Spotkanie z dziećmi i młodzieżą z Czyżówki - degustacja potraw, udział w Jasełkach, śpiewanie  kolęd

·                     Spotkanie integracyjne w Czyżówce z KGW z Głębowic 27.07.2013.

·                     Udział w wystawie rękodzieła w Bibliotece w Trzebini

·                     Spotkanie integracyjne w Głębowicach 28.09.2013 roku

·                     Udział w uroczystościach odpustowych w Czyżówce i Płokach

·                     Przygotowanie kwiatów z bibuły – Wygiełzów , „Ziemniaczysko pod Lipowcem”

·                     Udział w Biesiadzie Patriotycznej 

·                     Udział w Uroczystościach Barbórkowych w kaplicy w Czyżówce 

 ·                     Udział w korowodzie „Mamy Dzieci , Dzieci Mamy”