KGW PSARY

KGW Psary

 psarzanie

 

Przewodnicząca -  Krystyna Niewiedział

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach powstało w roku 1955. Jego założycielkami były  Czesława Kaim i Emilia Rejdych. Następnie przewodnictwo objęła Czesława Gąsior, która prowadziła Koło przez 40 lat. Gospodynie wielokrotnie brały udział w Dożynkach Powiatowych i Gminnych oraz w różnorodnych konkursach, organizowanych z okazji świąt religijnych i państwowych, a także w Przeglądach Folklorystycznych. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Krystyna Niewiedział. Kilka lat instruktorem muzycznym była Irina Korobska, później do roku 2020 Artur Gomółka. KGW uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych nie tylko na terenie swojej miejscowości, ale również reprezentuje folklor na Konkursach i Przeglądach onadlokalnych.

          Od marca 2007 roku, oprócz Kobiecej Grupy Śpiewaczej, występuje również Zespół Ludowy PSARZANIE, który  od jesieni 2012 r., znacznie powiększył się skład osobowy Zespołu.

W latach 2013–2014 bardzo widoczny był aktywny udział Zespołu Psarzanie w Projekcie  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny (przedstawienie zwyczajów ludowych Wyskubek, Pucheroki, Siudo Baba)

         

Od kilku lat Zespół Ludowy Psarzanie wraz z Domem Kultury w Psarach bierze czynny udział w działaniach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolędując z mieszkańcami.

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi, ale przede wszystkim z Ochotniczą Strażą Pożarną, Koło uczestniczy w wydarzeniach religijnych takich jak:  Boże Ciało,  Uroczystości Odpustowe.

Współpracuje również z Radą Sołecką. Wspólnie organizują Piknik Rodzinny,  Święto pieczonego ziemniaka oraz spotkania świąteczne. 

Członkowie Zespołu chętnie biorą udział w lokalnych imprezach środowiskowych, organizowanych przez Wiejski Dom Kultury oraz Szkołę Podstawową w Psarach. Obecni są również na Uroczystościach z okazji Odzyskania Niepodległości,   podczas przygotowania posiłku dla uczestników Rajdu Nordic Walking czy "Potyczki rodzinne" Od kilku lat zajmują sie również przygotowywaniem posilow dla pielgrzymów idacych z Wadfowic na Jasna Górę. 

Prowadzone są warsztaty dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej (warsztaty świąteczne – stroiki, łańcuchy choinkowe, palmy, pieczenie ciasteczek), oraz zapoznają uczniów z obrzędami i tradycjami Świąt Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia. Koło czynnie uczestniczy w Spotkaniach Noworocznych  i Wielkanocnych z mieszkańcami Sołectwa. W 2016 roku przygotowywało posiłki dla pielgrzymów z Francji, podczas odbywających się w Polsce Światowych Dni Młodzieży. W roku 2019 przewodnicząca KGW Krystyna Niewiedział zdobyła tytuł "Gospodyni Roku" w plebiscycie organizaowanym przez Polaska Press sp. z o.o.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach  czynnie uczestniczy również w imprezach organizowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury, m.in.

Dożynki Gminne i Powiatowe

Herbatka u Zieleniewskich czyli piknik w stylu retro

Wielkanocne spotkania z tradycją

Spotkania świąteczno – noworoczne

Powrót do przeszłości - Trzebinia w PRL

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach

W strukturach KGW działa Zespół Ludowy Psarzanie występując w trzech różnych składach, jako grupa męska, grupa kobieca i grupa mieszana. Oprócz wielu działań na terenie lokalnym Członkowie Zespołów biorą udział w wielu wydarzeniach i konkursach ponadlokalnych.

         Do najważniejszych osiągnięć Zespołów z Psar należą:

 

* Konkurs potraw regionalnych i przyśpiewek ludowych „Przy chłopskim stole”  w Wygiełzowie   

2007 – I miejsce 

2015 – wyróżnienie

 

*  Powiatowy Przegląd zwyczajów i obrzędów w Wygiełzowie 

2007 –  wyróżnienie   Zwyczaj „Wyskubek”

      

        * Wojewódzki Przegląd  Folklorystyczny Regionu Małopolski  Pawie Pióro  w  Trzebini 

               2006 – II miejsce

               2007 – I miejsce   Grupa Kobieca

               2015 – II miejsce   Grupa Męska

          

* Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej

           Konkurs potraw

               2008  – III miejsce

               2009 – II miejsce

               2011 – wyróżnienie

 

*    Przegląd Zespołów Regionalnych Krakowski Wianek w Szczurowej

2014 – III miejsce   Grupa Kobieca

2014 – wyróżnienie   Grupa Męska

              2015 – wyróżnienie Grupa Kobieca

              2016 – III miejsce   Grupa Męska

              2018 – wyróżnienie   Grupa Kobieca  

              2019 – III miejsce   Grupa Kobieca      2019 – III miejsce   Grupa Męska 

       *      Konkurs Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach

               2021 – II miejsce  Grupa Kobieca 

 

        *     Ziemniaczysko pod Lipowcem  w Wygiełzowie

              2014 – III miejsce    Konkurs na Słodki Przysmak        

              2016 – III miejsce   Zielnik – walory i zastosowanie ziół

              2016 – I miejsce    (przygotowanie stoiska Higiena, medycyna i stare sprzęty medyczne)

              2019 - przygotowanie stoiska "Jak to dawniej w wiejskiej chacie bywało" 

       *     Przegląd Piosenki Biesiadnej w Czyżówce Śpiewający Czyżyk

              2016 – wyróżnienie

              2017 – III miejsce

              2018 – I miejsce      

              2019 – wyróżnienie

 

       *     Dolina Siedlec Jesienne impresje artystyczne

               2019 – wyróżnienie   Grupa Kobieca

               2019 – wyróżnienie   Grupa Męska

               2020 - udział grupy męskiej i kobiecej 

            

Znaczącym wyróżnieniem dla Zespołu, było reprezentowanie Gminy Trzebinia na Dożynkach Województwa Małopolskiego w Michałowicach  w  2007 roku,  w Korowodzie Kolędniczym na Krakowskim Rynku w grudniu 2012 roku oraz w Dożynkach Powiatu Chrzanowskiego w 2017 roku w Luszowicach