Informacje

Zarządzenie dyrektora TCK w sprawie cennika za udział w kołach zainteresowań. Do pobrania tutaj

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Od stycznia 2018 zmienia się cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury.

Cennik wynajmu sal na zabawę sylwestrową 2019.

W/w należności obejmują okres od 31 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.

§ 3.
Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę ZAIKS (tel. 512094924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy dot. wynajmu pomieszczeń na organizację imprez sylwestrowych.

 § 4.
1. Opłatę zaliczkową na poczet kosztów zużycia mediów (energia, woda, gaz) w wysokości 50,00 zł oraz kaucję zwrotną na pokrycie ewentualnych zniszczeń oraz kosztów sprzątania nieuporządkowanych pomieszczeń w wysokości minimum 200,00 zł, zobowiązany jest pobrać pracownik domu kultury.
2. W Domu Kultury w Myślachowicach kaucja zwrotna wynosi minimum 500, 00 zł.

 § 5.
Opłaty winny być uiszczone w terminie do 21 grudnia 2019 r.

 § 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Lp.

Placówka

Koszt wynajmu

1.

Wiejski Dom Kultury w Czyżówce

365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł

2.

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

536,58 zł +23% VAT = 660,00 zł

3.

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej

414,63 zł +23% VAT = 510,00 zł

4.

Wiejski Dom Kultury w Psarach

463,41 zł +23% VAT = 570,00 zł

5.

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej

601,62 zł +23% VAT = 740,00 zł

6.

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

400,00 zł +23% VAT = 492,00 zł

7.

Dom Gromadzki na os. Wodna

365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł

8.

Wiejski Dom Kultury w Płokach

414,63 + 23% VAT = 510,00 zł

9.

Dom Kultury „Willa NOT” w Sierszy

500,00 zł +23% VAT = 615,00 zł

10.

Dom Kultury w Myślachowicach

1.544,71 zł +23% VAT = 1.900,00 zł