plakatChór mieszany Echo Górnicze
powstał w 1965 roku
z inicjatywy Marii Barciszewskiej,
Pauliny Kotlarskiej i Józefa Mitasa.
Jego siedzibą stał się Dom Kultury
KWK „Siersza” w Myślachowicach.

 

 Na pierwszą próbę 23 stycznia 1965 roku przybyło 12 osób (6 pań i 6 panów). Pod koniec roku zespół liczył 30, a w dalszych latach od 40 do 50 osób.
W 1990 roku Kopalnia Siersza,  przestała patronować chórowi. Zespół trafił pod skrzydła gminy Trzebinia, a ściślej – MGOKSiR (obecnie TCK). Zmienił także wtedy nazwę na Chór Mieszany Echo.

W początkowych latach działalności zespół śpiewał na trzy głosy z kapelą. Z biegiem lat zaczął wykonywać utwory czterogłosowe. Występował a capella i z akompaniamentem orkiestry kameralnej, dętej i  symfonicznej. Prezentował się tez jako chór męski i chór żeński.
W zespole śpiewało 11 par małżeńskich, obecnie dwie. Ośmiu chórzystów – Henryka Łapińska, Magdalena Pałka Kumanek, Waldemar Olkuski, Kazimierz Feliksik, Danuta Chomik, Krystyna Garlińska, Franciszek Wołoch, wykonywało partie solowe.
W ciągu 50 lat przez zespół przewinęło się 200 osób. 40 z nich zmarło, 12 przeszło do innych chórów, część zrezygnowała ze względów zdrowotnych lub rodzinnych.
Trzy panie – Danuta Kawala, Wanda Gawron i Janina Cichy obchodzą z chórem własny jubileusz 50-lecia śpiewania w Echu. Osiem osób śpiewa w chórze ponad 33 lata.
Aktualnie chór liczy 55 osób – 39 pań i 16 panów.

Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Do 1990 roku siedzibą zespołu był Dom Kultury, a następnie Remiza OSP w Myślachowicach, NOT w Sierszy, Dom Harcerza w Trzebini, DK Sokół. Od 1995 roku miejscem pracy chóru jest Dwór Zieleniewskich w Trzebini. Wyjazdowe warsztaty śpiewacze, mające na celu lepsze przygotowanie zespołu do występów miały miejsce w Ustroniu, Zakopanem, Dąbkach, Szczawnicy, Zawoi, Wiśle,  Międzybrodziu  Bialskim.

Repertuar chóru to prawie 200 utworów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wśród nich kilkadziesiąt obcojęzycznych. Chór wykonuje m.in. pieśni po niemiecku, włosku, ukraińsku, francusku,  angielsku, chorwacku, po łacinie. Śpiewa pieśni ludowe, górnicze, żołnierskie i partyzanckie. Wykonuje utwory z oper, operetek,  musicali, pieśni ślubne, żałobne, patriotyczne  i religijne.

Historia Choru Echo, to 676 koncertów na scenach domów kultury, domów wczasowych, sanatoriów, filharmonii w Krakowie, w Telewizji Kraków i Katowice, w kopalniach, kościołach i cerkwiach. Śpiew chóru słyszała Warszawa, Tarnów, Andrychów, Żywiec, Wrocław, Kraków, Kraśnik,  Wieliczka,  Oświęcim, Bytom, Szczawnica, Częstochowa, Czerna, Krzeszowice, Wadowice, Zator, Zakopane, Krynica, Wrocław, Katowice, Koszalin, Tarnobrzeg, Gliwice.
Echo słyszalne było także za granicami naszego kraju
Karwina Darkowa – Zaolzie – Czechy – dla Polonii zaproszenie przez chór Lira –  1970 i 1986
Billy Montigny – Francja – zaproszenie przez Polonię francuską – 1984 i 1996
Prijedor – Jugosławia – zaproszenie przez górników – 1988
Ravenna – Włochy – współpraca z chórem La Ginestra – 1992
Żydaczów – Lwów – Ukraina – zaproszenie przez ks. Dariusza Firszta – 1997
Wiedeń – Kalenberg – Austria – 2000
Praga – Czechy – 2002
Wilno – Troki – Litwa - 2001
Bonen – Niemcy – zaproszenie mera – międzynarodowy festiwal Sing Day of Song – stadion Schalke 04 w Gelsenkirchen – 2010 (60 tysięcy śpiewaków).

Zespół bierze udział w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach. Stałą pozycją w kalendarzu śpiewaczym  są koncerty cecyliańskie i kolęd, które tradycyjnie odbywają się w Dworku Zieleniewskich.Dyrygenci chóru:
Zygmunt Oczkowski – od 23.01.1965 r. Pierwszy dyrygent i założyciel chóru. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Od wczesnej młodości dyrygent chórów szkolnych, kościelnych, wojskowych. Prowadził chóry w Katowicach, w Wadowicach, w Chrzanowie, Trzebini. Wspaniały i odpowiedzialny nauczyciel. Z chórem Echo Górnicze pracował  przez 23 lata.
Chórzyści ze smutkiem przyjęli wiadomość o jego nagłej śmierci tuż przed wyjazdem na koncertu do Jugosławii w 1988 roku.

Jerzy Chłopek – od 1988 r. Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, śpiewak męskiego chóru Żaby w Chrzanowie, pracownik Rafinerii Nafty w Trzebini.
Przyjął kierownictwo muzyczne nad rozśpiewanym chórem, mającym wiele osiągnięć. Stanął przed dużą odpowiedzialnością za dalszy rozwój i powodzenie powierzonego mu chórowi.  Przez 23 lata przygotowywał chór do występów w kraju i zagranicą. W 2011 roku, ze względów zdrowotnych zrezygnował z dyrygentury.

Agnieszka Trela Jochymek – od czerwca 2011 roku. Absolwentka Akademii Muzycznej  w Krakowie i studiów podyplomowych dyrygentury w Bydgoszczy. Prowadzi kilka chórów w Krakowie. Pod jej kierownictwem Echo po raz pierwszy zaśpiewało w 2011 roku z okazji Dni Trzebini w kościele w  Karniowicach.

Przewodniczący zarządu chóru „Echo Górnicze” a po zmianie nazwy Chór Mieszany „Echo”
Józef Mitas – 1975-1980    
Emil Rejdych – 1980-1990
Stanisława Stryczek – 1990-1996
Danuta Chomik – 1999 - 2000
Stanisław Czarny – 2000-2003
Danuta Chomik – 2003 - 2007
Danuta Sienkiewicz – 2007- 2009
Stanisław Czarny – 2009 - nadal

Honorowi przewodniczący chóru
Jan Brzózka – były dyrektor ds. pracowniczych KWK Siersza
Janusz Szczęśniak – Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy, odznaczenia
Za krzewienie polskiej muzyki chór otrzymał
- Honorową odznakę srebrną, złotą, złotą z laurem (2010) nadane przez PZChiO w Warszawie
- Nagrodę artystyczną za całokształt pracy kulturalnej Starosty Powiatu Chrzanowskiego
- Odznaczenia indywidualne dla członków chóru: brązowe, srebrne, złote, złote z laurem (47
  odznaczeń)
- Puchary kryształowe, patery, dyplomy za zajęcie miejsc i udział w konkursach, festiwalach, listy pochwalne i uznania od dyrektora Radia i TVP Kraków, posła na Sejm RP, władz miasta Chrzanowa i Trzebini, dyrektorów zakładów i instytucji.


Logo chóru
Okrągła tarcza z żółtą obwódką z napisem Chór Echo Trzebinia. W środku na tle flagi państwowej śpiewający słowik i herb miasta Trzebini. Projekt w 1995 roku wykonał Tadeusz Żmirek, pracownik i instruktor DK w Myślachowicach  

Chór posiada nagrania wykonywanych utworów na taśmach i płytach. Współpracuje na bieżąco z chórem „Żaby”, „Canzona” z Chrzanowa, „Canticorum” z Libiąża oraz Państwową Szkołą Muzyczną w Chrzanowie.