Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza uczniów z Gminy Trzebinia do udziału w corocznym konkusie plastycznym "Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa"
Konkurs obejmuje grupy wiekowe:
 klasy I-III szkoły podstawowe
 klasy IV-VI szkoły podstawowe
 klasy VII-VIII szkoły podstawowe

Termin nadsyłania wszystkich prac konkursowych upływa dnia 8 grudnia 2023r.

Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi dnia 11 grudnia 2023r. poprzez stronę internetową i media społecznościowe Organizatora
Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 16 grudnia podczas "Wigilii na trzebińskim Rynku"

Do pobrania regulamin konkursu i karta zgłoszenia

KARTKA bozonarodzeniowa 2023