Do 5.10.2018 można głosować na projekty zgłoszone do 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z terenu Gminy Trzebinia jest to jeden projekt pn. "Szlaki ku wolności - trzebińskie tajemnice", którego autorką jest Ewa Jędrysik z Trzebińskiego Centrum Kultury. Nr projektu MZA 05Opis projektu tutaj.
3 sposoby głosowania: na stronie www.bo.malopolska.pl na kartach do głosowania (dostępne w domach kultury), a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”.

Zadanie przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów, którzy odwiedzą gminę Trzebinia.
Podjęte działania:
- Opracowanie i utworzenie ścieżki edukacji historycznej, wyznaczenie ciekawych, bogatych w historyczne atrakcje szlaków turystycznych „Ku wolności” oraz wydrukowanie  przewodników turystycznych
-  Oznakowanie miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 roku Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej lokalnej historii zainstalowane zostaną w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem walk wyzwoleńczych naszego regionu.
- Wydany zostanie zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opisane będą historie powstańców Żuawów Śmierci i Garybaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku. Opisana także będzie  życie codzienne mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.
- Zorganizowana zostanie rekonstukcja historyczna -  zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk, która będzie pokazywana co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu.

Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

plakat