Święta Wielkanocne zbliżają się do nas coraz większymi krokami. Stąd Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, zaprasza dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie plastycznym "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2024."
 
Do kogo adresowany jest konkurs?
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych mieszkających w gminie i mieście Trzebinia. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowe,
- klasy IV-VI szkoły podstawowe,
- klasy VII-VIII szkoły podstawowe.
 
Jak wziąć udział w konkursie?
Uczestnik powinien wykonać prace według warunków zawartych w załączonym regulaminie. Następnie prace wraz z załącznikiem i regulaminem należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do TCK w Trzebini. Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2024 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu
O wyłonieniu laureatów zadecyduje Jury, które wyniki ogłosi 18 marca 2024 r. na stronie internetowej TCK w Trzebini oraz w mediach społecznościowych. Wręczenie dyplomów i  nagród laureatom odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku  w  Trzebińskim Parku Rozrywki w Myślachowicach podczas imprezy„Wielkanocne spotkanie z Tradycją” o godz. 10.30."
 
 
 
wIELKANOC 2